ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

діє з 2 серпня 2021 року

 1. Адміністратор ваших персональних даних

  Адміністратором ваших персональних даних є DP Polska S.A. зі штаб-квартирою у Варшаві, вул. Домбровецька 30, 03-932 Варшава (далі: Адміністратор), яка обробляє персональні дані осіб, які користуються веб-сайтом, розміщеним за адресою www.dominospizza.pl (далі відповідно: Користувач; Веб-сайт) відповідно до Регламенту Європейського Парламенту та Рада (ЄС) 2016 / 679 від 27 квітня 2016 року про захист осіб у зв’язку з обробкою персональних даних і про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/WE (Загальний регламент захисту даних) (далі : GDPR), а також відповідно до цієї Політики конфіденційності (далі також: Політика).

  З питань Політики та персональних даних з Адміністратором можна зв’язатися за вказаною вище адресою, а також електронною поштою: [email protected]

 2. Інформація про обробку Ваших персональних даних Адміністратором

  Адміністратор обробляє персональні дані Користувачів наступним чином:

  1. Реєстрація облікового запису користувача на Веб-сайті
   Для виконання договору щодо реєстрації облікового запису Користувача на Веб-сайті Адміністратор обробляє Ваші персональні дані, надані Вами в реєстраційній формі. Правовою підставою для обробки персональних даних Адміністратором є необхідність виконання договору щодо реєстрації облікового запису Користувача на Веб-сайті у зв’язку з бажанням зареєструватися на Веб-сайті (ст. 6 (1) (b) GDPR).
  2. Надання контенту на Веб-сайті
   Щоб надати Користувачам вміст, зібраний на Веб-сайті (стаття 6 (1) (b) GDPR).
  3. Виконання замовлення та обробка запитів до замовлення
   Для виконання замовлення та обробки будь-яких запитів до замовлення Адміністратор оброблятиме ваші персональні дані, надані вами в замовленні. Правовою основою для обробки даних є необхідність виконання вашого замовлення (стаття 6 (1) (b) GDPR).
  4. Прямий маркетинг власних продуктів і послуг
   Для того, щоб інформувати про акції та нові продукти з пропозиції товарів і послуг Domino’s, Адміністратор оброблятиме ваші дані із замовлення або надані під час реєстрації на Веб-сайті. Правовою основою для обробки даних є законний інтерес Адміністратора, який полягає в прямому маркетингу продуктів і послуг Адміністратора (стаття 6 (1) (f) GDPR)
  5. Надсилання комерційної та маркетингової інформації за допомогою електронних засобів зв'язку
   З метою інформування про акції та нові продукти зі спільної пропозиції товарів і послуг Domino’s за допомогою електронних засобів зв’язку (SMS, електронна пошта), Адміністратор і Dominium S.A. розташована у Варшаві, оброблятиме ваші дані, щодо яких ви добровільно дали згоду на їх використання, як зазначено вище. Правовою підставою для обробки даних є згода, отримана адміністратором і Dominium S.A. з місцезнаходженням у Варшаві (стаття 6 (1) (a) GDPR). Ви маєте право відкликати свою згоду в будь-який час, відкликання згоди не впливає на законність обробки, яка здійснювалася на основі згоди до її відкликання.
  6. Аналітичні та статистичні цілі
   З метою визначення якості наданих послуг Адміністратор обробляє Ваші дані, зазначені в замовленні. Правовою основою для обробки даних є законний інтерес Адміністратора в отриманні відповідної інформації з метою покращення якості послуг, що надаються Адміністратором (стаття 6 (1) (f) GDPR).
  7. Дотримання правових зобов'язань
   З метою виконання обов’язків, покладених на Адміністратора законодавством, зокрема податковим законодавством, Адміністратор оброблятиме Ваші дані із замовлення. Правовою основою для обробки даних є законний інтерес Адміністратора та юридичне зобов’язання, покладене на Адміністратора (стаття 6 (1) (c) і (b) GDPR. f) GDPR).
  8. Захист від позовів
   З метою встановлення, розслідування або захисту від претензій Адміністратор оброблятиме ваші дані із замовлення. Правовою основою для обробки даних є законний інтерес Адміністратора, який полягає в можливості висунути та подати претензії або захищатися від таких претензій (стаття 6 (1) (f) GDPR).
  9. Створення профілю в маркетингових цілях
   Щоб створити профіль у маркетингових цілях, щоб надати вам інформацію про продукти та послуги відповідно до ваших потреб, Адміністратор або його довірені партнери (зазначені в пункті VII.7 Політики конфіденційності) оброблятимуть дані, отримані в результаті вашої діяльності на сайті Веб-сайт. Правовою основою обробки даних є законний інтерес Адміністратора, який полягає в можливості адаптувати продукти та послуги, які пропонує Адміністратор, відповідно до ваших потреб (стаття 6 (1) (f) GDPR).
  10. Опитування задоволеності клієнтів
   Щоб перевірити задоволеність наших Клієнтів, ми можемо обробити ваші дані із замовлення, щоб провести опитування, у якому ми перевіримо рівень послуг, які ми надаємо. Правовою основою обробки даних є законний інтерес Адміністратора, який полягає в отриманні відповідної інформації з метою покращення якості послуг, що надаються Адміністратором (стаття 6 (1) (f) GDPR).
  11. Пропозиції та запити щодо помилок сайту, франшиз та інших проблем
   Для обробки пропозицій і запитів, пов’язаних із помилками на веб-сайті, франшизами та іншими проблемами, ми оброблятимемо ваші персональні дані, надані в контактній формі на веб-сайті dominospizza.pl. Правовою основою для обробки є законний інтерес Адміністратора, який полягає в можливості відповісти на ваші пропозиції та запити (стаття 6 (1) (f) GDPR).
  12. Участь у поточних і майбутніх процесах найму
   Щоб взяти участь у поточних і майбутніх процесах набору персоналу, які проводить Адміністратор, ми оброблятимемо ваші персональні дані, надані в контактній формі на веб-сайті dominospizza.pl. Правовими підставами обробки є:
   • в обсязі даних, зазначених у ст. 221 § 1 Кодексу законів про працю, юридично обґрунтований обов’язок Адміністратора, що випливає з положень Кодексу законів про працю у зв’язку з процесами найму кандидатів на роботу (стаття 6 (1) (c) GDPR у зв’язку зі ст. 221 § 1 Закону від 26 червня 1974 р. Кодексу законів про працю);
   • в рамках обробки інших даних, наданих вами в контактній формі, ваша згода виражається шляхом надсилання ваших даних через контактну форму (стаття 6 (1) (a) GDPR);
   • у сфері підбору персоналу, де переважною формою найму є цивільно-правовий договір, юридичною підставою для обробки є ваша згода, виражена через надсилання даних через контактну форму, а також вчинення дій за запитом кандидата перед укладенням договору (стаття 6 (1) (b) GDPR) a), b) GDPR);
   • щодо участі в майбутніх процесах найму, які проводить Адміністратор, підставою для обробки є ваша згода, виражена шляхом надсилання ваших даних через контактну форму (стаття 6 (1) (a) GDPR).
 3. Інформація про передачу та довіру Ваших персональних даних Адміністратором

  1. У разі зробленого замовлення зі спільної пропозиції Dominium, доступної в піцеріях Dominium, ваші персональні дані будуть доступні для обробки замовлення Dominium S.A. зі штаб-квартирою у Варшаві, вул. Домбровецька 30, 03-932 Варшава, відповідно до договору, укладеного Адміністратором з Dominium S.A., який гарантує безпеку ваших персональних даних.
  2. Ваші дані, якщо розміщене вами замовлення виконується франчайзі адміністратора, будуть доступні цьому франчайзі для виконання замовлення відповідно до договору, укладеного адміністратором із франчайзі, що гарантує безпеку ваших персональних даних.
  3. У разі маркетингу власних продуктів і послуг Адміністратора, зокрема продуктів торгової марки Domino’s, ваші дані будуть довірені особам, за допомогою яких здійснюється маркетинг власних продуктів і послуг DP Polska S.A.
  4. Якщо ви здійснюєте онлайн-платежі за замовлення, ваші дані будуть доступні для організацій, які підтримують цей тип оплати. Ваші дані будуть довірені постачальникам ІТ та телекомунікаційних послуг і рішень, які діють від імені Адміністратора.
  5. Якщо ваша скарга стосується замовлення, виконаного рестораном, яким керує Dominium S.A. у Варшаві або франчайзі DP Polska S.A., ваші дані будуть надані вищезазначеній організації з метою розгляду скарги відповідно до угод, укладених Адміністратором, що гарантують безпеку ваших даних, відповідно з Dominium S.A. у Варшаві або франчайзі DP Polska S.A.
  6. Одержувачі персональних даних також можуть включати суб'єктів, уповноважених отримувати дані на основі загальноприйнятих законів.
  7. У разі найму персоналу компанією з однієї групи підприємств, тобто Dominium S.A., персональні дані будуть надані цій компанії на тих самих правових підставах, на яких дані обробляються Адміністратором, для участі в процес найму, який проводить Dominium S.A., відповідно до укладеного Адміністратором з Dominium S.A. договору, який гарантує безпеку ваших персональних даних.
 4. Інформація про термін зберігання персональних даних Адміністратором

  Адміністратор зберігає ваші дані протягом періоду, не довшого, ніж це необхідно для досягнення цілей обробки, за винятком випадків, коли це передбачено законом або дозволено зберігати дані протягом більш тривалого періоду часу. Зокрема, Адміністратор зберігатиме ваші дані:

  1. для цілей ведення облікового запису Користувача до моменту припинення Адміністратором ведення облікового запису або припинення надання цієї послуги. Цей період може бути продовжений на строк позовної давності ваших вимог або претензій Адміністратора, зазначений у положеннях закону, якщо обробка таких даних необхідна для встановлення або задоволення претензій, а також з метою можливого захисту від таких претензій;
  2. для цілей виконання Вашого замовлення - протягом терміну дії договору щодо цього замовлення, і цей період може бути продовжений на строк позовної давності Ваших або Адміністратора вимог, визначених законом, якщо обробка цих даних необхідна для встановлювати або розглядати позови, а також з метою захисту від таких позовів;
  3. для реалізації законного інтересу Адміністратора у формі прямого маркетингу власних продуктів і послуг або опитувань про задоволеність клієнтів - протягом дії законного інтересу, але не довше 18 місяців або до подання дієвого заперечення проти обробки даних;
  4. для реалізації законних інтересів Адміністратора, тобто для аналітичних і статистичних цілей з метою покращення якості послуг, що надаються Адміністратором, на час дії законного інтересу Адміністратора, але не довше 18 місяців або до ефективного заперечення на обробку даних;
  5. дані, оброблені Адміністратором на підставі вашої згоди для цілей маркетингу власних продуктів і послуг Адміністратора, зберігатимуться до моменту відкликання згоди;
  6. з метою виконання обов’язків Адміністратора відповідно до законодавства та його законних інтересів протягом періоду, що випливає з таких положень, зокрема податкового законодавства, тобто протягом 5 років із закінчення календарного року, в якому закінчився термін сплати податку, пов’язаного з термін дії замовлення закінчився;
  7. для реалізації законних інтересів Адміністратора, тобто для надання відповіді на скаргу, встановлення та задоволення претензій або захисту від позовів - на період позовної давності Ваших або Адміністратора претензій;
  8. для реалізації законних інтересів Адміністратора, тобто можливість відповіді на пропозицію та запити, пов’язані з помилками на веб-сайті, франшизами та іншими питаннями, доки на пропозицію чи запит не буде отримано відповідь;
  9. для цілей участі в поточних і майбутніх процесах найму на період до завершення процесу найму, а також у разі невикористання ваших даних у жодному з майбутніх процесів найму протягом одного року з дати передачі даних.
 5. Ваші права на персональні дані

  Ви можете скористатися будь-якими правами, що випливають з цієї Політики, зв’язавшись з Адміністратором у спосіб, зазначений у пункті I. Ви маєте право відкликати згоду на обробку ваших персональних даних Адміністратором для цілей маркетингу продуктів і послуг Domino’s, а також право відкликати згоду на обробку ваших персональних даних Адміністратором для цілей участі у майбутніх процесах найму, що проводяться Адміністратором, та участі у рекрутингу, в якому бажаною формою найму є цивільно-правовий договір, але відкликання згоди не впливає на законність обробки, яка здійснювалася на підставі згоди до її відкликання. У разі відкликання згоди Адміністратора та Dominium S.A. припинить обробку ваших даних для цієї мети. Ви маєте право заперечити проти обробки ваших персональних даних Адміністратором. У разі заперечення проти обробки персональних даних Адміністратор припиняє їх обробку, якщо для Адміністратора не буде важливих, законодавчо обґрунтованих підстав, які переважають інтереси, права та свободи суб’єкта даних, або ці дані будуть необхідні для Адміністратора для можливого визначення, розслідування або захисту від претензій, як зазначено в пункті IV Політики. Ви маєте право на доступ до своїх персональних даних і отримання їх копії. У випадках, зазначених у GDPR, ви також маєте право виправити свої дані та вимагати їх видалення, передачі, а також право вимагати обмеження обробки даних. Ви маєте право не підпадати під рішення, засноване виключно на автоматизованій обробці, включаючи профілювання. Якщо ви вважаєте, що ваші персональні дані обробляються всупереч вимогам законодавства, ви маєте право подати скаргу до наглядового органу, тобто до голови Управління захисту персональних даних.

 6. Вимога надання персональних даних

  Надання персональних даних є добровільним, однак воно є необхідним для створення та виконання замовлень на Веб-сайті, ведення облікового запису Користувача, а також для розгляду скарг і відповідей на пропозиції та запити. Надання персональних даних для цілей участі в процесі найму в обсязі, зазначеному в ст. 221 § 1 КЗпП є необхідним, щоб взяти в ньому участь.

 7. Файли cookie та аналітичні та маркетингові інструменти

  1. Надаючи вміст на Веб-сайті, Адміністратор використовує файли cookie, тобто файли, що становлять ІТ-дані, які зберігаються на кінцевому пристрої (наприклад, комп’ютері, телефоні, планшеті) Користувача Веб-сайту.
  2. Файли cookie використовуються для наступних цілей:
   1. адаптація змісту сторінок Веб-сайту до вподобань Користувача та оптимізація використання Веб-сайту; зокрема, ці файли дозволяють розпізнавати пристрій особи, яка користується Веб-сайтом, і належним чином відображати веб-сайт відповідно до її індивідуальних потреб;
   2. створення статистики, яка допомагає зрозуміти, як користувачі Веб-сайту використовують Веб-сайт, що дозволяє покращити структуру та зміст Веб-сайту;
   3. підтримка сесії Користувача Веб-сайту (після входу в систему), завдяки чому Користувачеві не потрібно повторно вводити логін і пароль на кожній сторінці Веб-сайту та підтримувати сесію незареєстрованого Користувача Веб-сайту;
   4. надання рекламного контенту на Веб-сайті, який більшою мірою відповідає інтересам Користувачів Веб-сайту.
  3. Веб-сайт використовує два основних типи файлів cookie: сеансові (session cookies)та постійні (persistent cookies). Сеансові файли cookie — це тимчасові файли, які зберігаються на кінцевому пристрої користувача веб-сайту до моменту виходу з системи, виходу з веб-сайту або вимкнення програмного забезпечення (веб-браузера). Постійні файли cookie зберігаються на кінцевому пристрої Користувача веб-сайту протягом часу, зазначеного в параметрах файлу cookie, або поки вони не будуть видалені Користувачем веб-сайту.
  4. На Веб-сайті використовуються такі типи файлів cookie:
   1. "Необхідні" файли cookie, що дозволяють використовувати служби, доступні на Веб-сайті, наприклад, файли cookie для автентифікації, які використовуються для послуг, які вимагають автентифікації на Веб-сайті, файли cookie, які використовуються для забезпечення безпеки, наприклад, які використовуються для виявлення шахрайства у сфері автентифікації на Веб-сайті;
   2. "Функціональні та аналітичні" файли cookie, що дозволяють "запам’ятовувати" налаштування, вибрані Користувачем, і персоналізувати інтерфейс Користувача, наприклад, щодо вибраної мови або регіону Користувача, розміру шрифту, зовнішнього вигляду веб-сайту та дозволяють збирати інформацію про те, як використовувати сторінки Веб-сайту тощо;
   3. "Рекламні" файли cookie, що дозволяють Користувачам Веб-сайту надавати рекламний контент, який більше відповідає їхнім інтересам.
  5. Під час першого відвідування веб-сайту вам буде показано інформацію про використання файлів cookie. Використання веб-сайту вимагає обробки "необхідних" файлів cookie. Обробка інших файлів cookie можлива після надання згоди на використання файлів cookie відповідно до положень цієї Політики. Ви завжди можете відкликати свою згоду, змінивши налаштування файлів cookie у своєму браузері. Ці налаштування можна змінити, зокрема, таким чином, щоб заблокувати автоматичну обробку файлів cookie в налаштуваннях веб-браузера або інформувати про кожне їх розміщення на кінцевому пристрої Користувача веб-сайту. Детальна інформація про можливості та способи обробки файлів cookie доступна в налаштуваннях програмного забезпечення (веб-браузера).
  6. Адміністратор повідомляє, що обмеження на використання файлів cookie можуть вплинути на деякі функції, доступні на сторінках Веб-сайту.
  7. "Рекламні" та "аналітичні" файли cookie, розміщені на кінцевому пристрої Користувача Веб-сайту, також можуть надходити від партнерів Адміністратора та використовуватися для аналітичних і маркетингових цілей. Детальну інформацію щодо цього можна знайти в політиці конфіденційності даного партнера. Адміністратор використовує наступні аналітичні та маркетингові інструменти, надані партнерами:
   1. Google Ads – файли, які використовує Google для налаштування реклами в своїх службах, наприклад, у пошуковій системі або для відображення реклами в Інтернеті, більше інформації: https://policies.google.com/technologies/partner-sites
   2. Double Click Floodlight - файли, що використовуються для відстеження ефективності рекламної діяльності, більше інформації: https://policies.google.com/technologies/partner-sites
   3. Facebook pixels - файли, які використовуються для зіставлення реклами в службах Facebook з індивідуальними вподобаннями одержувача, більше інформації: https://www.facebook.com/privacy/policies/cookies/
   4. Google Analytics - файли, які використовуються для аналізу того, як користувачі використовують веб-сайт, створення статистики та звітів, більше інформації: https://policies.google.com/technologies/partner-sites
   5. Hotjar Ltd. - дані, зібрані та збережені на цьому веб-сайті, використовуються для цілей, пов'язаних з оптимізацією його роботи. Ці дані можуть використовуватися для створення профілів Користувачів, які використовують псевдонім. Для цієї мети також можна використовувати файли cookie. Дані, зібрані за допомогою технології Hotjar, не використовуються для ідентифікації Користувача, який відвідує Веб-сайт, і не будуть поєднуватися з персональними даними Користувача, який використовує псевдонім, якщо він або вона не погодиться на це. Користувач може будь-коли відкликати згоду на збір даних Користувача Hotjar із веб-сайтів, які підтримують цю технологію. Для цього він повинен перейти на сторінку https://www.hotjar.com/policies/do-not-track і натиснути кнопку "Вимкнути Hotjar" або ввімкнути параметр "Не відстежувати" у своєму браузері.