Logo Dominos

DP Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

ul. Dąbrowiecka 30, 03-932 W-wa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000359582, NIP: 5242712882
 
REGON: 142473501, BDO: 000030244
Kapitał zakł.: 89 861 869 zł wpłacony w całości
Nr rach.: 19 1750 0009 0000 0000 1266 8244

Zadzwoń

Infolinia ogólnopolska

22 21 0 10 10

Wyślij wiadomość

Wybierz temat wiadomości:

Administratorem Twoich danych osobowych podanych podczas składania reklamacji w powyższym formularzu jest DP Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dąbrowieckiej 30, 03-932 Warszawa. W przypadku zamówienia realizowanego przez restaurację prowadzoną przez Dominium S.A. z siedzibą w Warszawie lub franczyzobiorcę DP Polska S.A., Twoje dane zostaną udostępnione w/w podmiotom. Dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi ewentualnych zapytań do zamówienia oraz w celu rozpatrzenia reklamacji, w tym ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 

Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do realizacji złożonego przez Ciebie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679), a także prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na konieczności rozpatrzenia reklamacji oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679). Odbiorcą Twoich danych osobowych będą podmioty upoważnione przez Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia reklamacji. DP Polska S.A. nie będzie przechowywać Twoich danych osobowych dłużej, niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów, które legły u podstaw ich gromadzenia, chyba że zgodnie z prawem jest wymagane lub dozwolone przechowywanie danych przez dłuższy okres czasu. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści oraz uzyskania kopii twoich danych i ich sprostowania a także prawo do ich przenoszenia, ograniczenia co do ich przetwarzania, do ich usunięcia jak również wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji w Polityce prywatności.

Administratorem Twoich danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest DP Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dąbrowieckiej 30, 03-932 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w bieżących procesach rekrutacyjnych, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody także na potrzeby  rekrutacji  prowadzonych w przyszłości przez DP Polska S.A. W przypadku prowadzenia rekrutacji przez spółkę z jednej grupy przedsiębiorstw, tj. Dominium S.A., dane osobowe zostaną udostępnione tej spółce w oparciu o takie same podstawy prawne na jakich dane są przetwarzane przez Administratora. 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych, o których mowa w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze nałożonego przez przepisy Kodeksu pracy w związku z procesami rekrutacyjnymi kandydatów do pracy (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w związku z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy), zaś podstawą prawną przetwarzania pozostałych danych podanych przez Ciebie w formularzu jest Twoja zgoda, wyrażona poprzez działanie polegające na przesłaniu Twoich danych za pomocą powyższego formularza (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679). W przypadku rekrutacji, gdzie preferowaną formą zatrudnienia jest umowa cywilnoprawna, podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest Twoja zgoda, wyrażona poprzez działanie polegające na przesłaniu danych za pomocą powyższego formularza, a także podjęcie działań na żądanie kandydata przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. a, b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679). Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu udziału w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez DP Polska S.A. jest Twoja zgoda, wyrażona poprzez działanie polegające na przesłaniu Twoich danych za pomocą powyższego formularza (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679). Podanie danych w zakresie wskazanym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą podmioty upoważnione przez Administratora, zaś w przypadku ich udostępnienia Dominium S.A., podmioty upoważnione przez tę spółkę. DP Polska S.A. nie będzie przechowywać Twoich danych osobowych dłużej, niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów, które legły u podstaw ich gromadzenia, chyba że zgodnie z prawem jest wymagane lub dozwolone przechowywanie danych przez dłuższy okres czasu. Twoje dane, które nie zostaną wykorzystane w żadnej z przyszłych rekrutacji prowadzonych przez DP Polska S.A. zostaną trwale usunięte po upływie roku od dnia ich przekazania. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści oraz uzyskania kopii twoich danych i ich sprostowania a także prawo do ich przenoszenia, ograniczenia co do ich przetwarzania, do ich usunięcia jak również wniesienia skargi do organu nadzorczego. W zakresie danych, co do których udzieliłeś zgody na ich przetwarzanie, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Więcej informacji w Polityce prywatności.

Administratorem Twoich danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest DP Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dąbrowieckiej 30, 03-932 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi sugestii i zapytań związanych z błędami na stronie, franczyzami oraz innymi zagadnieniami.

Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na możliwości udzielenia Ci odpowiedzi na sugestie i zapytania (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679). Odbiorcą Twoich danych osobowych będą podmioty upoważnione przez Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania odpowiedzi na sugestie lub zapytanie. DP Polska S.A. nie będzie przechowywać Twoich danych osobowych dłużej, niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów, które legły u podstaw ich gromadzenia, chyba że zgodnie z prawem jest wymagane lub dozwolone przechowywanie danych przez dłuższy okres czasu. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści oraz uzyskania kopii twoich danych i ich sprostowania a także prawo do ich przenoszenia, wyrażenia sprzeciwu co do ich przetwarzania, do ich usunięcia jak również wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji w Polityce prywatności.

Administratorem Twoich danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest DP Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dąbrowieckiej 30, 03-932 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi sugestii i zapytań związanych z błędami na stronie, franczyzami oraz innymi zagadnieniami.

Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na możliwości udzielenia Ci odpowiedzi na sugestie i zapytania (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679). Odbiorcą Twoich danych osobowych będą podmioty upoważnione przez Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania odpowiedzi na sugestie lub zapytanie. DP Polska S.A. nie będzie przechowywać Twoich danych osobowych dłużej, niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów, które legły u podstaw ich gromadzenia, chyba że zgodnie z prawem jest wymagane lub dozwolone przechowywanie danych przez dłuższy okres czasu. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści oraz uzyskania kopii twoich danych i ich sprostowania a także prawo do ich przenoszenia, wyrażenia sprzeciwu co do ich przetwarzania, do ich usunięcia jak również wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji w Polityce prywatności.

Administratorem Twoich danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest DP Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dąbrowieckiej 30, 03-932 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi sugestii i zapytań związanych z błędami na stronie, franczyzami oraz innymi zagadnieniami.

Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na możliwości udzielenia Ci odpowiedzi na sugestie i zapytania (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679). Odbiorcą Twoich danych osobowych będą podmioty upoważnione przez Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania odpowiedzi na sugestie lub zapytanie. DP Polska S.A. nie będzie przechowywać Twoich danych osobowych dłużej, niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów, które legły u podstaw ich gromadzenia, chyba że zgodnie z prawem jest wymagane lub dozwolone przechowywanie danych przez dłuższy okres czasu. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści oraz uzyskania kopii twoich danych i ich sprostowania a także prawo do ich przenoszenia, wyrażenia sprzeciwu co do ich przetwarzania, do ich usunięcia jak również wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji w Polityce prywatności.